Microsoft

Microsoft

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.

Om talent in Nederland te blijven ontwikkelen, is het noodzakelijk dat kinderen 21st Century Skills beheersen. Het maken van gezamenlijke producten, zelf bepalen hoe je je werk uitvoert, informatie op waarde kunnen schatten, zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen voortgang, zijn voorbeelden van deze vaardigheden.

Verbondenheid stimuleert zelfredzaamheid
Technologie heeft ervoor gezorgd dat in amper vijftien jaar tijd een wereld is ontstaan waarin we op elk moment, waar we ook zijn, met alles en iedereen verbonden kunnen zijn. Mensen die verbonden zijn met de digitale wereld zijn in staat om zelfstandig overal te komen, overal te zoeken, te vinden en te leren van anderen. Meer en meer bedrijven vragen diezelfde zelfstandigheid ook van nieuwe werknemers. Zelfredzaamheid in verbondenheid: het is een van de belangrijkste eisen van de nieuwe tijd. Het onderwijs, als leverancier van nieuwe generaties werknemers, vervult daarom een sleutelrol in het stimuleren hiervan.

Gepersonaliseerd leren als drijver
Gepersonaliseerd leren heeft en is de toekomst. Kinderen moeten door onderwijs worden voorbereid op de eisen van de wereld van morgen. Dit streven wordt makkelijker bereikt door rekening te houden met het feit dat de beste manier van leren voor ieder kind anders is. Technologie kan hierbij helpen. Microsoft gaat graag met scholen in dialoog over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.

Bezoek hier de website van Microsoft in het Onderwijs Internationaal.

Volg Microsoft

Webinar gemist - Geef je leerlingen een 10!

In de praktijk is te zien dat steeds meer scholen ervoor zorgen dat hun leerlingen over 21st Century Skills beschikken. Windows 10 biedt daarvoor een stevig fundament, zowel voor als achter de schermen. Wat kunnen de nieuwste IT-ontwikkelingen voor u als onderwijsinstelling en als docent betekenen? Wat zijn de mogelijkheden in de praktijk. Lees verder...